BSO

Kinderopvang Twinkle is een all-in BSO in Lelystad. Het is onze missie om alle kinderen in de regio een warme, sfeervolle en veilige omgeving te bieden die uitdaagt tot groei en ontwikkeling, zodat alle kinderen die bij ons in de kinderopvang zijn geweest kunnen opgroeien tot gezonde en evenwichtige volwassenen.

Onze buitenschoolse opvang is voor kinderen in de leeftijd van de basisschool (4 tot 13 jaar) voor schooltijd en na schooltijd en in de vakantie en studiedagen.
Wij bieden ieder kind de ruimte om zijn eigen kwaliteiten tot ontwikkeling te laten komen. Wij hebben respect voor geloof, opvoeding, elkaar en de omgeving. Wij houden oog voor het individueel- en groepsbelang. Wij zorgen voor een gevarieerd en uitdagend activiteitenprogramma, daarnaast kunnen kinderen ook kiezen voor vrij spel, zowel binnen als buiten.

Wij brengen en halen kinderen van en naar school. Dit geldt met name voor de scholen: Albatros en Finnjol en overige scholen in overleg. Met kinderen die zelfstandig van de opvang naar school, van school naar de opvang, op van de opvang naar huis mogen, worden in overeenstemming met ouders duidelijke afspraken gemaakt.

Wij hebben een open en geïnteresseerde houding naar de kinderen. Communicatie volgens de methode van Thomas Gordon.
Alle kinderen hebben een gelijke kans om zich te uiten op een manier die zij prettig vinden, wij scheppen de randvoorwaarden. Wij hebben een actieve luisterhouding en communiceren vanuit een ik-boodschap naar de kinderen en zorgen ervoor dat ook de stillere kinderen aan bod komen. 

Verder vinden wij het heel belangrijk dat er aandacht is voor de socialisatie van de kinderen. We gaan verder dan de kinderen alleen vertrouwd maken met de leefregels van de BSO. We willen ook een overdracht van de algemeen geldende waarden en normen in onze “cultuur”. Bij het overbrengen van waarden en normen gaat het erom hoe je kinderen leert wat goed gedrag is en wat niet. Welke regels zijn er waarvan we gezamenlijk vinden dat iedereen zich eraan moet houden? Door het overdragen van waarden en normen schept Kinderopvang Twinkle een klimaat waarin zowel kinderen, als ouders en pedagogisch medewerkers zich veilig voelen.