Klachten

Wij doen ons best om alles binnen Kinderopvang Twinkle goed te laten verlopen. Het kan zo zijn dat u toch ergens ontevreden over bent, dan kunt u contact opnemen met de directie. Zij zullen samen met u naar een oplossing zoeken.

Bent u niet tevreden met de geboden oplossing en komt u er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen. In het klachtenreglement van Kinderopvang Twinkle vindt u de manier waarop u een interne klacht kunt indienen. Wordt uw klacht binnen de opvang niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u het Klachtenloket Kinderopvang inschakelen. Het Klachtenloket is beschikbaar voor informatie en advies en zal door middel van bemiddeling of mediation naar een oplossing zoeken. Lukt dat niet of is dit in de betreffende situatie geen optie dan wordt uw klacht doorgezet naar de Geschillencommissie Kinderopvang die een bindende uitspraak doet.