Wenmoment KDV

Voor uw kind zal het vast even wennen zijn aan de dagelijkse gang van zaken op ons kinderdagverblijf. De pedagogische medewerksters zullen zoveel mogelijk de rust waarborgen maar toch zal uw kind een nieuwe ruimte, nieuwe geuren en nieuwe mensen ervaren.

Om als ouder en kind op een goede manier aan ons kinderdagverblijf te wennen, bieden wij de mogelijkheid gebruik te maken van een wen periode. Deze wenmomenten vinden plaats binnen het contract.

Voor meer informatie verwijzen wij naar ons wenbeleid.