Peuteropvang

Vanaf januari 2021 is de peuteropvang van Kinderopvang Twinkle gestart. Peuteropvang is voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, tot het kind naar de basisschool gaat. Wij zorgen voor uitdagende activiteiten en natuurlijk wordt er onder toezicht ook veel buiten gespeeld en is er ruimte om vrij te spelen. De kinderen maken deel uit van een eigen groep met vaste pedagogische medewerksters. De peuteropvang bereidt de kinderen voor op de basisschool.

De ruimte voor de peuteropvang wordt gedeeld met de BSO. De BSO maakt in de middag, in schoolvakanties en op studiedagen gebruik van deze ruimte. De peuteropvang is dan gesloten.

Er zijn aparte hoeken waar de kinderen zich rustig kunnen terugtrekken en spelen en er is ruimte om te bewegen. Er is een aangrenzende buitenruimte waar de kinderen onder toezicht lekker kunnen spelen en gebruik kunnen maken van de fietsjes en andere materialen.
Wij willen een plek bieden aan kinderen waar zij zorgeloos kunnen spelen en plezier kunnen beleven aan de activiteiten. Uitdagende, spannende en uitnodigende mogelijkheden om ze voor te bereiden op school. Op alle gebieden willen wij de ontwikkeling stimuleren. Maar daarnaast ook rust bieden en gewone dingen van het dagelijkse leven laten meemaken.  

Wij werken met een vast dagritme en bieden de peuters hiermee structuur aan de dag, zij weten wat er gaat komen en wat er van hen verwacht wordt.

08:45 peuteropvang gaat open
08:45 – 09:00 kinderen gaan aan tafel spelen met materiaal dat klaar is gezet
09:00 – 09:20 kring gesprek
09:20 – 09:25 korte beweeg activiteit
09:25 – 10:15 activiteit
10:15 – 10:45 tafel moment, fruit en drinken
10:45 – 11:30 luiers verschonen, toilet bezoek buiten spelen (of binnen bij slecht weer)
(maandag/dinsdag/donderdag)
11:30 – 12:00 opruimen en handen wassen
12:00 – 12:45 lunch – warme maaltijd
12:45 – 13:15 vrij spelen en kinderen worden opgehaald
(woensdag/vrijdag)
11:30 – 11:45 opruimen en kinderen worden opgehaald

In de peuteropvang werken wij met een thema-jaar kalender. Elke drie weken wordt een thema gekozen waar wij vervolgens onze activiteiten op afstemmen.
Met onze activiteiten zorgen wij voor stimulatie van de ontwikkeling. Maar er is ook ruimte om zelf te spelen en te ontdekken. Hiervoor is verschillend spel, ontwikkeling en knutsel materiaal tot de beschikking. Er is daarnaast ruimte voor dans, muziek, drama en beeldende vorming.
Naast georganiseerde activiteiten, is vrij spelen en buitenspelen een belangrijk element in de peuteropvang. Vrij spel is voor ons een spel naar eigen keuze, samen met leeftijdsgenoten of alleen en zonder sturing door een volwassene. Wij willen kinderen die ruimte bieden om zelf te kiezen met wie zij willen spelen en wat zij willen doen of uitproberen.

Wij werken met de Pedagogische inspiratiebronnen Thomas Gordon en Emmi Pikler. Een open en geinteresseerde houding naar de kinderen. Wij communiceren vanuit de ik-boodschap en hebben een actieve luisterhouding. Wij kijken het kind aan, luisteren wat het zegt en koppelen terug of wij dit goed hebben begrepen. Wij hebben respect voor de zelfstandige activiteiten van het kind, het vermogen tot communiceren en leren. Hierbij ondersteunen wij door de voorwaarden te scheppen die het kind tot bloei kan laten komen. Zo is er vrije bewegingsruimte, respectvolle verzorging, gaan wij het dialoog aan met het kind, is er een tijd voor rust en zorgen wij voor vaste gezichten voor het kind.

Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen wij naar ons pedagogisch werkplan voor de Peuteropvang.