Oudercommissie

Een oudercommissie behartigt de belangen van ouders. De oudercommissie is een medezeggenschapsorgaan en bestaat uit twee tot vijf leden. Per gezin kan één ouder lid worden. Personeelsleden zijn uitgesloten van deelname.

De oudercommissie denkt mee over onder andere het pedagogisch beleid van het kinderdagverblijf, de BSO en peuteropvang en geeft advies aan de directie van Twinkle. Jaarlijks vergaderen zij minimaal één keer en zo vaak als nodig wordt geacht.

Heeft u interesse om deel te nemen aan de oudercommissie of wilt u een vergadering bijwonen?

Op dit moment is de oudercommissie op zoek naar ouders ter ondersteuning van de commissie !