Over ons

Missie:
Het is onze missie om alle kinderen in de regio een warme, sfeervolle en veilige omgeving te bieden die uitdaagt tot groei en ontwikkeling, zodat alle kinderen die bij ons in de kinderopvang zijn geweest kunnen opgroeien tot gezonde en evenwichtige volwassenen. Wij willen op het gebied van kwaliteit de beste organisatie in de regio zijn.

Visie:
Het is onze visie dat dit alleen kan als je uitstekende kwaliteit biedt waarbij de inzichten van Thomas Gordon en Emmi Pikler voor ons een inspiratie zijn. 

Daarnaast is een veilige en open werkomgeving bieden aan medewerkers waarin ruimte is voor leren, gesprek, discussie en eerlijke en open communicatie een belangrijk aspect. Wanneer medewerkers zich veilig voelen en ontspannen zijn, kunnen zij nog beter aansluiten op de behoeften van de kinderen en hen beter begeleiden in hun groei en ontwikkeling.

Wij vinden het van belang dat alle groepen en medewerkers dezelfde sfeer uitademen en op gelijke wijze handelen en communiceren. Daar steken wij veel tijd en energie in.

Het uitgangspunt van Kinderopvang Twinkle is dat alle pedagogisch medewerksters zich continu lerend en ondernemend opstellen. Hierbij is het onderling uitwisselen van visies en ervaringen op de groepen een onderdeel. Deze manier van communiceren leidt tot nieuwe inzichten, oplossingen en verbeteringen. Er zal daarom ook dagelijks op groepen, en ook binnen de diverse overlegvormen aandacht besteed worden aan toetsing en controle met betrekking tot dit Pedagogisch beleid en de daaraan gekoppelde werkplannen.

Alle medewerkers dragen het Pedagogisch beleid van onze kinderopvang uit. Samen scheppen wij het pedagogisch klimaat. Voor het verwezenlijken van de pedagogische doelen bestaat geen blauwdruk. Veel hangt af van de verschillende situaties en steeds moeten er keuzes gemaakt worden. Met elkaar maken wij keuzes in benaderingswijzen, inrichting van ruimtes, aanschaf van speelgoed en het aanbod van voeding.

Randvoorwaarden:
De randvoorwaarden voor de pedagogische kwaliteit wordt bepaald door een samenspel van verschillende zaken. Wij besteden daarom aandacht aan de volgende randvoorwaarden die nodig zijn om de kwaliteit te waarborgen:
– oudercontact
– groepsopbouw
– plaatsingsregels
– personeel en hun deskundigheidsbevordering
– team- en pedagogische overleggen
– accommodatie
– arbeidsvoorwaarden