Continue screening

Kinderopvang Twinkle werkt met pedagogische medewerksters die niet alleen voldoen aan de wettelijke eisen qua scholing maar ook in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) en valt onder de continue screening.

De VOG wordt afgegeven als blijkt dat er geen strafbare feiten op zijn/haar naam staan die een belemmering zijn voor het werken met kinderen. De continu screening zorgt ervoor dat dagelijks wordt gecontroleerd of er geen nieuwe strafrechterlijke gegevens op zijn/haar naam komen te staan.

Indien dit wel het geval is wordt via de gemeente ‘een signaal’ naar de kinderopvang organisatie afgegeven. De medewerkster moet dan een nieuwe VOG aanvragen. Wordt deze door Justitie niet afgegeven dat mag de medewerkster niet meer werken in de kinderopvang.