KDV

Kinderopvang Twinkle is een all-in kinderdagverblijf in Lelystad. In een verticale groep bieden wij professionele zorg en liefdevolle aandacht voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar.

Samen in één groep gaan wij met respect voor ieders leeftijd met elkaar om en leren wij van elkaar. Wij willen een speelse, eigentijdse, warme en huiselijke kinderopvang bieden. Wij vinden het in het algemeen belangrijk dat kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen groeien en ontwikkelen. Daarbij willen wij ook altijd voeling en contact houden met de ouders.

Het is onze missie om alle kinderen in de regio een warme, sfeervolle en veilige omgeving te bieden die uitdaagt tot groei en ontwikkeling, zodat alle kinderen die bij ons in de kinderopvang zijn geweest kunnen opgroeien tot gezonde en evenwichtige volwassenen. Het is onze visie dat dit alleen kan als je uitstekende kwaliteit biedt waarbij de inzichten van Thomas Gordon en Emmi Pikler voor ons een inspiratie zijn. 
Kinderen kunnen goed aangeven wat ze willen, met of zonder woorden. Onze pedagogisch medewerkers proberen de gevoelens of behoeften van een kind te verwoorden om er zo achter te komen wat een kind bedoelt of wat er aan de hand is. Gordon noemt dit actief luisteren. Op die manier ontstaat er niet alleen begrip maar ook vertrouwen. Soms is het alleen maar nodig om te luisteren zonder woorden: passief luisteren. Daarbij laten de pedagogisch medewerkers voelen, dat zij het kind begrijpen en accepteren zoals het is.

Emmi Piklers benadering kenmerkt zich door twee principes: respect voor de behoefte aan een stabiele persoonlijke band en respect voor de zelfstandige activiteiten van het kind. Vanuit deze principes ontstaat een derde: de noodzaak om het leven zinvol te organiseren. Er is tijd voor rust en slaap. Een tijd van wakker zijn en in contact zijn met de pedagogisch medewerker die hem/haar verzorgt. En er is een tijd om actief bezig te zijn. Deze verschillende tijden worden zo georganiseerd dat het kind optimaal kan profiteren.

Wij gaan elke dag met de kinderen naar buiten. Als het te slecht weer is, proberen we tussen de buien door naar buiten te gaan. Buiten is er meer ruimte om te rennen, te klimmen en te fietsen. Kinderen doen buiten veel verschillende ervaringen op en kunnen grenzen verkennen. Buiten kun je ook leren om risico’s in te schatten. Dat stelt uiteraard eisen aan de buitenruimte, die uitnodigend, maar tegelijkertijd veilig moet zijn. Wij hebben de beschikking over een buitenruimte, die ingericht is voor de kinderen om te kunnen spelen. Wij beschikken over allerlei spelmateriaal en speelgoed die aansluiten bij verschillende leeftijden.