Inspectierapport

Kinderopvang Twinkle is een erkende opvang en voldoet aan alle eisen.

Jaarlijks wordt de kinderopvang door de GGD geïnspecteerd. Elk inspectie-
rapport is voor u inzichtelijk in het Landelijk Register Kinderopvang.

De inspectierapporten van ons kinderdagverblijf vindt u hier.
Het registratienummer van Kinderdagverblijf Twinkle is 293748585.

De inspectierapporten van onze BSO vindt u hier.
Het registratienummer van BSO Twinkle is 242406051.