Themagericht KDV

In onze opvang werken wij met thema’s om de kinderen gericht dingen te leren op een leuke en speelse manier. Spelen, zingen en knutselen, veel activiteiten vinden plaats aan de hand van thema’s. De kinderen ontdekken, ervaren en leren hierdoor spelenderwijs. De thema’s zijn gevarieerd. Ze passen bijvoorbeeld in het jaargetijde of volgen de feestdagen. Maar we kiezen ook voor onderwerpen zoals bijvoorbeeld huisdieren, het ziekenhuis of water.

Thematisch werken is een fijne manier om de sociale-, motorische- en cognitieve vaardigheden van de kinderen te stimuleren. Elk thema staat een aantal weken centraal waarin dagelijkse activiteiten worden vormgegeven. De ene keer wordt een groepsactiviteit gepland, de andere keer worden er individuele activiteiten gedaan. Er is een kijktafel waarop het thema inzichtelijk wordt gemaakt. Uw kind mag als hij/zij dit wil, een voorwerp meebrengen van huis en op de kijktafel plaatsen.

Na elk thema is er een rustweek zodat kinderen de tijd hebben om alles te laten bezinken.

De herhaling binnen het werken met thema’s zorgt ervoor dat een kind zich vertrouwd gaat voelen met het thema. Bij elk thema worden kinderen uitgedaagd en gestimuleerd om nieuwe dingen uit te proberen en te ontdekken. De kinderen kunnen op deze manier spelenderwijs een ontwikkeling en groei door maken op diverse ontwikkelings-gebieden. Bij ieder thema wordt er door de pedagogische medewerker rekening gehouden met de ontwikkelingsgebieden waarop de kinderen zich ontwikkelen. Op deze wijze worden de ontwikkelingsgebieden( lichamelijke ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, taal en communicatievaardigheden, emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling), de persoonlijke ontwikkeling en de sociale competenties van de kinderen gestimuleerd.