Wenmoment BSO

Voor uw kind zal het misschien even wennen zijn aan een nieuwe opvang omgeving. Tijdens de rondleiding zal uw kind een eerste ontmoeting met onze BSO, leidster(s) en enkele kinderen hebben. De pedagogische medewerkster draagt zorg voor een goede ontvangst op de groep. Uw kind zal snel wennen aan nieuwe mensen, de nieuwe ruimte en alle spel mogelijkheden.

Om als kind op een goede manier aan onze BSO te wennen bieden wij de mogelijkheid gebruik te maken van één of twee wen momenten. Deze wenmomenten vinden plaats binnen het contract.

Voor meer informatie verwijzen wij naar ons wenbeleid.