Scholing

De pedagogische medewerksters van Kinderopvang Twinkle zijn allemaal in het bezit van een MBO diploma welke voldoet aan de door de Wet Kinderopvang en in de CAO Kinderopvang vastgelegde opleidingseisen.

In de kinderopvang raak je nooit uitgeleerd. Kinderopvang Twinkle schoolt jaarlijks haar medewerksters in kinder-EHBO en BHV. Als team of per individu volgen wij diverse aanvullende en/of pedagogische trainingen, ter bevordering van onze persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Daarnaast wordt aan onze medewerksters een aantal leesboeken op vakgebied aangeboden op leenbasis.

Kinderopvang Twinkle werkt met een Pedagogisch Beleidsmedewerker en Coach. Onze medewerksters worden ondersteund en gecoacht in hun werk.