Ruildagen KDV

Een extra service die wij u als klant willen bieden, als het kan, is het ruilen van een opvangdag.

Het ruilen van een opvangdag is kosteloos. De aanvraag van een ruildag wordt beoordeeld door
de directie. Indien onze planning en de wettelijke eisen het toe laten kan de ruildag plaatsvinden.

Handig om te weten voor een ruildag:
– ruildagen vinden plaats binnen de contract periode
– ruildagen vinden plaats voor of na 1 (één) maand van de betreffende dag
– feestruildagen vinden plaats in hetzelfde kalender jaar
– het ruilen van dagen is een extra service, u kunt er geen rechten aan ontlenen
– het aanvragen van een ruildag dient minimaal 2 (twee) weken voor de betreffende dag te worden
….aangevraagd