Kinderdagverblijf Twinkle

Welkom op de website van:

09 KDV twinkle

Kinderdagverblijf Twinkle in Lelystad is een kleinschalige kinderopvang met een huiselijke en knusse sfeer. Een heerlijke plek voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar oud.
Kinderen krijgen hier professionele zorg en liefdevolle aandacht. Ze leren samen te spelen, rekening te houden met elkaar en krijgen alle ruimte om nieuwe dingen te ontdekken en vaardigheden (verder) te ontwikkelen.
Een liefdevolle opvang op basis van een duidelijke structuur in een veilige en open omgeving.

We werken met een (verticale) groep waarin kinderen van verschillende leeftijden vertegenwoordigd zijn. Samen in één groep gaan we met respect voor ieders leeftijd met elkaar om en leren we van elkaar. Kinderen uit één gezin blijven in elkaars bijzijn wat bevorderlijk kan zijn voor de onderlinge band.

Om dit te kunnen realiseren vinden wij het van uiterst belang dat er ten alle tijden begeleiding en toezicht is op de kinderen, zowel binnen als buiten. Wij begrijpen dat de schakel tussen thuis en school voor u en uw kind(eren) vooral zorgeloos en leuk moet zijn. Een blij kind heeft ook een blije ouder.

Leerbedrijf voor stagiaires MBO niveau 1 t/m 4
© 2019 Twinkle Lelystad